Välkommen

Förskolan Trollkungen finns i Skälby, Häggvik i Sollentuna. En liten förskola där ditt barn blir sett och får möta engagerade pedagoger. Vi har en avdelning med 20 barn i åldrarna 1-5 år. Bilfri närmiljö och goda kommunikationer. Fräscha, ändamålsenliga och trivsamma lokaler i ett lugnt bostadsområde. Egen gård med gräsmatta, sandlåda, lekstuga och andra lekredskap inbjuder till lek. Stor park med rejäla grönytor och en välutrustad lekpark finns utanför. Vi har alltid hög personaltäthet och sätter in vikarier vid eventuella behov.

Vi har en naturvetenskaplig profil och arbetar mycket med kunskap kring djur, natur och ekologi. Utflykter till närliggande naturområden och skogspromenader sker regelbundet. Besök på t.ex. Bögs Gård sker varje termin. Vi använder mycket naturmaterial i den skapande verksamheten. Lärplattor och digitala medel är självklara verktyg i kunskapssökandet.

Självklart är du alltid välkommen att kontakta oss för mer information eller för ett besök! Vi kommer att göra allt för att Ditt barns tid på Trollkungen ska ge många positiva upplevelser och minnen!