Värdegrund

Vi har tre ledord som sammanfattar vår värdegrund som bygger på Läroplan för förskolan och övriga styrdokument samt vår egen uppfattning om vad som ska prägla verksamheten i förskolan.

Ledorden är: Lekfullt – Tryggt – Utvecklande.

Lekfullt

Innebär att det är roligt, lekfullt och lustfullt för ditt barn. Alla aktiviteter ska präglas av att de är stimulerande och glädjefyllda. På så sätt lär sig barnen bäst och de nya kunskaperna befästs.

Tryggt

Innebär att Du och ditt barn är trygga med pedagogerna, verksamheten och miljön på förskolan. Du som förälder ska känna Dig trygg med att vi ser varje barns egen unika personlighet och att alla blir sedda. Ditt barn är tryggt med kompisarna i gruppen och personalen arbetar aktivt för en trygg psykosocial och fysisk miljö.

Utvecklande

Innebär att verksamheten på förskolan är lärorik och utvecklande för barnen utifrån varje barns individuella förutsättningar. Den reviderade mer skolförberedande läroplanen har numera ett ännu starkare fokus på lärande. På Trollkungen arbetar vi med lärande inom alla delar av verksamheten, i arbetet med barnen och även inom arbetslaget för att utveckla vår egen kompetens.