Dokumentation

Inför varje år sker planering som utmynnar i en Verksamhetsplan. Denna utvärderas varje termin och anslås i hallen. Uppföljning med utvärdering sker kontinuerligt. Alla barn har en egen pärm där vi sätter in bilder och texter som dokumenterar Ditt barns utveckling. Pärmen blir senare ett uppskattat minne från tiden på förskolan.

Vi dokumenterar dagligen barnens aktiviteter och skriver om vad vi gjort under veckan i veckobrevet.