Dialog

Vid hämtning och lämning har du tillfälle att få information om ditt barns dag på förskolan. Tack vare den småskaliga verksamheten har du alltid nära till erfarenhetsutbyte med pedagogerna. Ditt barn har en ansvarspedagog som är extra insatt i ditt barns utveckling och behov. Utvecklingssamtal bokas varje termin och du kan alltid vid behov boka tid för samtal kring ditt barn.

Du kan alltid ta upp aktuella frågor direkt med personalen vid lämning och hämtning. Naturligtvis kan du kontakta förskolechefen vid behov. Föräldrarådet kan förmedla dina synpunkter eller tips. Du får snabb återkoppling och vi åtgärdar direkt vid behov utan krånglig administration. Vi satsar på en öppen och konstruktiv dialog med alla föräldrar.

Veckobrev skickas ut varje fredag med en sammanfattning av veckan och information om kommande vecka.